Skip to content

Jeg er uddannet i og arbejder hovedsageligt inden for metoderne Compassionfokuseret terapi, Kognitiv Adfærdsterapi og EMDR.

Compassionfokuseret terapi

Compassionfokuseret terapi er en metode inden for kognitiv terapi.

I compassionfokuseret terapi arbejdes der med at skabe forståelse for, hvordan vores psyke fungerer og på at regulere vores følelser. I terapien lærer man at forholde sig til sine vanskeligheder med omsorg og forståelse og ligeledes at møde verden og andre mennesker med denne tilgang.

Målet med terapien er, at vi bliver i stand til at se på og forholde os til de udfordringer, vi har i vores liv og herved lære at forholde os til det på en ny og mere konstruktiv måde.

Man lærer gennem konkrete øvelser – bl.a. mindfullness - at skabe mere ro og tryghed i sig selv.

Compassionfokuseret terapi er en anerkendt og evidensbaseret metode.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på sammenhængen mellem vores tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Vores tanker om verden, os selv og andre har stor betydning for, hvad vi føler og hvad vi gør i vores dagligdag.

I terapien arbejdes der med at identificere uhensigtsmæssige tanker og handlinger, der kan skabe angst og begrænsninger i vores måde at være i verden på. Der arbejdes mod at finde alternative tanker og handlemåder, der er mere realistiske og selvunderstøttende og dermed giver mulighed for et liv med større livskvalitet og livsglæde.

Kognitiv adfærdsterapi er en anerkendt og evidensbaseret metode.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en integrativ psykoterapeutisk behandlingsmetode, der er effektiv til traumebehandling. Vi mennesker vil ofte på et tidspunkt i vores liv opleve en eller flere traumatiske oplevelser. Nogle af disse oplevelser kan, selv om det er længe siden de har fundet sted, stadig påvirke os negativt og forstyrre os i vores hverdag – ind imellem så meget, at vi slet ikke kan få en hverdag til at fungere.

EMDR-behandling kan hjælpe med at bearbejde traumatiske oplevelser og lagre dem i vores hukommelse, så de ikke længere forstyrrer og giver følelsesmæssigt ubehag. Populært sagt hjælper behandlingen med at gøre fortid til fortid og nutid til nutid.

EMDR er en anerkendt og evidensbaseret metode.

Compassionfokuseret terapi

Compassionfokuseret terapi er en metode inden for kognitiv terapi.

I compassionfokuseret terapi arbejdes der med at skabe forståelse for, hvordan vores psyke fungerer og på at regulere vores følelser. I terapien lærer man at forholde sig til sine vanskeligheder med omsorg og forståelse og ligeledes at møde verden og andre mennesker med denne tilgang.

Målet med terapien er, at vi bliver i stand til at se på og forholde os til de udfordringer, vi har i vores liv og herved lære at forholde os til det på en ny og mere konstruktiv måde.

Man lærer gennem konkrete øvelser – bl.a. mindfullness - at skabe mere ro og tryghed i sig selv.

Compassionfokuseret terapi er en anerkendt og evidensbaseret metode.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på sammenhængen mellem vores tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Vores tanker om verden, os selv og andre har stor betydning for, hvad vi føler og hvad vi gør i vores dagligdag.

I terapien arbejdes der med at identificere uhensigtsmæssige tanker og handlinger, der kan skabe angst og begrænsninger i vores måde at være i verden på. Der arbejdes mod at finde alternative tanker og handlemåder, der er mere realistiske og selvunderstøttende og dermed giver mulighed for et liv med større livskvalitet og livsglæde.

Kognitiv adfærdsterapi er en anerkendt og evidensbaseret metode.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en integrativ psykoterapeutisk behandlingsmetode, der er effektiv til traumebehandling. Vi mennesker vil ofte på et tidspunkt i vores liv opleve en eller flere traumatiske oplevelser. Nogle af disse oplevelser kan, selv om det er længe siden de har fundet sted, stadig påvirke os negativt og forstyrre os i vores hverdag – ind imellem så meget, at vi slet ikke kan få en hverdag til at fungere.

EMDR-behandling kan hjælpe med at bearbejde traumatiske oplevelser og lagre dem i vores hukommelse, så de ikke længere forstyrrer og giver følelsesmæssigt ubehag. Populært sagt hjælper behandlingen med at gøre fortid til fortid og nutid til nutid.

EMDR er en anerkendt og evidensbaseret metode.

da_DKDanish